ទូកាត់កញ្ចក់ ឈីទូថ្លាឆ្លុះ 1.6m

$210.00

Description

លេខកូដ:

🍁ទំហំ:​ 1.6m x0.3x 2m (មុខកាត់xជំរៅxកំពស់)

🍁ប្រភេទឈើ: ឈើដេគរ័ អ៊ុតLaminate (សាច់រលោង)

ពណ៏ៈ ឈើ

____________________

🥇គ្រឿងសង្ហារឹម BP Furniture គឺរចនាម៉ូដដោយ BP Furniture ផ្ទាល់ ! មិនមានលក់លើទីផ្សារឡើយ! គុណភាព&តំលៃ ដែលអ្នកជឿទុកចិត្ត!

_______________
🥇គ្រឿងសង្ហារឹម BP Furniture គឺរចនាម៉ូដដោយ BP Furniture ផ្ទាល់ ! គុណភាព&តំលៃ ដែលអ្នកជឿទុកចិត្ត!
_______________
☎️069 688 092 |078 688 092
👉ទតាំង: ផ្ទះលេខ#198, ផ្លូវ 371 ជិតច្រកចូលទី3 បុរីChip Mong
11°31’13.3″N 104°55’10.8″E (https://bit.ly/35F56HR)
#186 Street 371, Phnom Penh, Cambodia